Artikelen door admin

De kleine Dom vervolg

Onlangs heeft de Wijkraad Binnenstad een negatief advies gegeven over de vestiging van een peuterspeelzaal in speeltuin De Kleine Dom. Het advies is bijgevoegd. Ook vanuit de Utrechtse Politiek (Boucha Dibi/PvdA, Selma Bas/D´66 en Sander van Waveren/CDA) zijn vragen gesteld over het voornemen. Deze brief is bijgevoegd. De gemeente is intern in overleg. Van de […]

De kleine dom

De gemeente Utrecht is voornemens om de binnenruimte van speeltuin De Kleine Dom 4 dagdelen per week (2 ochtend en 2 middagen) ter beschikking te stellen aan peuterspeelzaal Spelenderwijs.

Woudagebouw

Woensdag 10 juni organiseren VORM Ontwikkeling en de gemeente een bewonersbijeenkomst over het bouwplan voor het Woudagebouw en de bouwplannen voor Bleijenburg en Vrouwjuttenhof.

Nieuwbouw Woudagebouw – update

Op 25 november heeft ontwikkelaar VORM de belofte ingelost en een informatie-avond voor de overburen van het Woudagebouw  (LN 78-106) gehouden. Hier bleek dat de ontwikkelaar goed geluisterd heeft naar de feedback op het oorspronkelijke plan door bewoners, gemeente en Welstandscommissie. De ontwikkelaar gaf aan de zomer te hebben gebruikt voor een heroriëntatie en architectonisch […]

Pizzeria in de lange Nieuwstraat

Aan Buurtbewoners Lange Nieuwstraat Onderwerp: vestiging Pizzeria LN 21 Er is onrust in de straat over de voorgenomen vestiging van een Pizzeria in het pand Lange Nieuwstraat 21. Het Bewoners Overleg Nieuwstraat (BON) heeft dit gemeld bij het Wijkbureau en bij Bouwen en Wonen de stukken opgevraagd die de aanvraag van een omgevingsvergunning onderbouwen. Voorzover […]