Speeltuin Kleine Dom

Denk op zaterdag 7 april a.s. mee over de toekomst van participatiespeeltuin De Kleine Dom

De gemeente heeft de ambitie om de 21 beheerde speeltuinen te verzelfstandigen, ieder in hun eigen tempo. Dit geldt ook voor speeltuin De Kleine Dom. Hoogtijd om met bezoekers van de speeltuin en bewoners van de binnenstad na te denken over de toekomst van deze unieke plek in de stad.

2 miljoen voor herinrichting Lange Nieuwstraat

In de voorjaarsnota van de gemeente is 2 miljoen uitgetrokken voor o.a. de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. Dat is fantastisch nieuws. Nu het Domplein is aangepakt en ook de Korte Nieuwstraat opnieuw bestraat is, krijgt vermoedelijk in de zomer van 2018 de Lange Nieuwstraat een beurt.

BON (bewonersoverleg nieuwstraat) heeft nog eens op een rij gezet wat de wensen zijn van de bewoners en werkt aan voorstellen voor de herinrichting van de straat. De plannen hebben tot doel om het doorgaand verkeer uit de straat te weren, de rijsnelheid te verminderen, meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers, het straatbeeld te verfraaien en het leefklimaat te veraangenamen.
BON wil de bestaande buslijn 2 vervangen door een Museumlijn, die alleen de zuidelijke binnenstad bedient met kleine elektrische busjes. De ervaringen met een kleine bus die afgelopen maanden lijn 2 vervangen heeft, zijn goed. De vorig jaar gemeten geluidsoverlast en de trillingshinder is vooral toe te schrijven aan de zware bussen die elk uur een aantal keer door de straat rijden.

De LN wordt deel van de doorfietsroute (zie tekening) die gepland is om de drukte op de Oude gracht en het Wed te verminderen. Het voetgangersgebied in de binnenstad wordt komende tijd uitgebreid. BON praat met de Fietsersbond om goede plannen te maken voor een straat die goed is voor fietsers en voetgangers.

Nieuwjaarsborrel geslaagd

Sneeuw en een glad wegdek. De zaterdag ervoor zag het er even naar uit dat de nieuwjaarsborrel van de Lange Nieuwstraat op zondag 8 januari weinig bewoners ertoe zou verleiden hun gerieflijke woningen te verlaten. Maar klokslag drie uur op zondag was er geen sneeuwvlok meer te bekennen en begon de ruimte van Astare langzaam helemaal vol te lopen.De tafels stonden vol drank en schalen met oliebollen.

Nieuwbouw Woudagebouw – update

Woudagebouw

Op 25 november heeft ontwikkelaar VORM de belofte ingelost en een informatie-avond voor de overburen van het Woudagebouw  (LN 78-106) gehouden.

Hier bleek dat de ontwikkelaar goed geluisterd heeft naar de feedback op het oorspronkelijke plan door bewoners, gemeente en Welstandscommissie. De ontwikkelaar gaf aan de zomer te hebben gebruikt voor een heroriëntatie en architectonisch buurtonderzoek en presenteerde een heel nieuw ontwerp. Dit werd door de aanwezigen op de overburen-info-avond positief ontvangen.

“Op dit moment zijn wij druk in overleg met de afdelingen Stedenbouw en Monumenten van de gemeente Utrecht om hun wensen en eisen af te stemmen op het advies van de Welstandscommissie naar aanleiding van ons collegiale overleg. Het verslag van dit overleg kunt u vinden op de website van de gemeente Utrecht.
Wij streven er naar om a.s. dinsdag het aangepaste ontwerp te presenteren aan Welstand. Hopelijk gaat ons dit lukken.
Zodra wij een positief advies hebben van Welstand kan ik u nader informeren en ook beelden verstrekken.”

Aldus een updatemail die wij deze week ontvingen van Ontwikkelaar VORM.
Zodra meer informatie bekend wordt, zullen we dit hier publiceren.
-wordt vervolgd-

Petra Boddé – BON