Nieuwbouw Woudagebouw – update

Woudagebouw

Op 25 november heeft ontwikkelaar VORM de belofte ingelost en een informatie-avond voor de overburen van het Woudagebouw  (LN 78-106) gehouden.

Hier bleek dat de ontwikkelaar goed geluisterd heeft naar de feedback op het oorspronkelijke plan door bewoners, gemeente en Welstandscommissie. De ontwikkelaar gaf aan de zomer te hebben gebruikt voor een heroriëntatie en architectonisch buurtonderzoek en presenteerde een heel nieuw ontwerp. Dit werd door de aanwezigen op de overburen-info-avond positief ontvangen.

“Op dit moment zijn wij druk in overleg met de afdelingen Stedenbouw en Monumenten van de gemeente Utrecht om hun wensen en eisen af te stemmen op het advies van de Welstandscommissie naar aanleiding van ons collegiale overleg. Het verslag van dit overleg kunt u vinden op de website van de gemeente Utrecht.
Wij streven er naar om a.s. dinsdag het aangepaste ontwerp te presenteren aan Welstand. Hopelijk gaat ons dit lukken.
Zodra wij een positief advies hebben van Welstand kan ik u nader informeren en ook beelden verstrekken.”

Aldus een updatemail die wij deze week ontvingen van Ontwikkelaar VORM.
Zodra meer informatie bekend wordt, zullen we dit hier publiceren.
-wordt vervolgd-

Petra Boddé – BON

Pizzeria in de lange Nieuwstraat

Aan Buurtbewoners Lange Nieuwstraat

Onderwerp: vestiging Pizzeria LN 21

Er is onrust in de straat over de voorgenomen vestiging van een Pizzeria in het pand Lange Nieuwstraat 21. Het Bewoners Overleg Nieuwstraat (BON) heeft dit gemeld bij het Wijkbureau en bij Bouwen en Wonen de stukken opgevraagd die de aanvraag van een omgevingsvergunning onderbouwen. Voorzover we nu weten (want de ingeziene stukken zijn niet compleet) gaat het om de inrichting van een pizzeria die naast het restaurantgedeelte een afhaal- en bezorgfunctie krijgt, elektrische brommers aan wil schaffen en op den duur een klein terras aan de straat wil. Met name voor de afhaal- en bezorgingsfunctie is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Buurtbewoners die bezwaren hebben tegen de voorgenomen vestiging kunnen reageren met een zienswijze. De gemeente weegt de binnenkomen opmerkingen mee bij de beoordeling van de omgevingsvergunning. Het gaat om aanvraag omgevingsvergunning, het vestigen van een pizzaria, Lange Nieuwstraat 21 te Utrecht, HZ_WABO-14-19067

U kunt de stukken vanaf a.s. dinsdag inzien aan de algemene publieksbalie op de begane grond in het nieuwe stadskantoor. Ook staan de gegevens voorzover we die hebben op de website.

Indien u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen  aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk (liefst deze week) aangezien de gemeente gehouden is aan wettelijke beslistermijnen.

U kunt ook op de website van de Nieuwstraat laten weten wat u er van vindt. www.langenieuwstraatutrecht.nl

Bijlage

Bijlage over bestemmingsplan

Bijlage over bestemmingsplan

Bijlage over bestemmingsplan

 

Informatieavond Start Tour de France

“Het wordt een fantastisch feest maar een groot topsportevenement brengt ook hinder met zich mee voor de bereikbaarheid van de stad en de omgeving aan het parcours, dat van de westkant naar de oostkant van de stad loopt. Om deze reden wil de organisatie van Le Tour Utrecht u graag vroegtijdig informeren over en betrekken […]

Domkwartier geopend

 

imageHet nieuwe samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen, de musea, het groot winkelbedrijf en de horecaondernemers in de binnenstad heeft als doel de historische binnenstad beter op de kaart te zetten en de economische activiteiten daar te verbeteren. De nieuwe promotiemiddelen van het gebied werden onthuld door wethouder Frits Lintmeijer en directeur van Centrummanagement Utrecht Jacques Blommendaal. “Alle partijen hebben nagedacht over de promotie van het Domkwartier”, zegt Blommendaal. “Zo is een brochure gemaakt met een wandelroute en is er een nieuwe website.” Het Domkwartier onderscheidt zich als bakermat van de stad vanwege de grote historische bezienswaardigheden. De initiatiefgroep Domkwartier wil de bezoeker hiermee nog meer wijzen op het historische karakter en de diversiteit van dit deel van de stad. “Het doel is om veel meer ondernemers enthousiast te krijgen voor de deelname aan de marketing en de promotie van het gebied”, zegt Marco Terlou, eigenaar van Grand café Lebowski op Domplein.

Zie www.domwartier.nl

Voor BON kwam het Domkwartier als een verrassing. BON heeft vragen gesteld aan het Wijkbureau over het doel en het beleid van het Domkwartier onder meer in relatie tot de buurt, het Museumkwartier en de bestaande buurtinitiatieven. Wanneer hier meer over bekend wordt, zal dit op de website worden gepubliceerd.

Wordt vervolgd.

Earth Hour in Utrecht: Dom dooft lichten

” PROVINCIE UTRECHT – De provincie doet zaterdag mee aan het Earth Hour, een wereldwijde actie van,het Wereld Natuurfonds. Zo gaan op 29 maart om 20.30 uur de verlichting van de Domtoren en het provinciehuis een uur uit.
In heel de wereld doen mensen mee met Earth Hour, waarbij zij een uur lang hun lichten uitdoen om daarmee aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de aarde. Ook verschillende Utrechtse gemeenten doen mee aan Earth Hour.

De gemeente Utrecht roept iedereen op om mee te doen en de verlichting zaterdagavond voor één uur te doven.”

Meer info: Bron RTV Utrecht 

Informatieavond rattenplaag voor Dompleinbewoners

imageZie artikel RTV Utrecht:

” UTRECHT – Bewoners van het Domplein kampen met een rattenplaag.

Bij de werkzaamheden voor de schatkamers onder het Domplein (DOMunder) zijn oude rioleringen opgeruimd en vervangen. Dat heeft volgens de SP geleid tot de rattenplaag.

 

Bewoners hebben dit al ruim een jaar geleden gemeld en de gemeente heeft toen volgens SP’er Tim Schipper toegezegd dat er een gesprek zou komen over de te nemen maatregelen, maar dat heeft nooit plaatsgevonden, terwijl het probleem niet is opgelost.

Bewoners moeten nu zelf kostbare oplossingen te zoeken om de ratten uit hun huizen te weren, stelt de SP.  De SP-fractie vroeg het college eerder deze om  opheldering.  Volgende week donderdag heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd, meldt De Stad Utrecht. ”

Meer informatie, klik hier

Herinrichting Mariaplaats

image

De omgeving van de Mariaplaats verandert. Hiermee verandert ook de functie en het gebruik van de Mariaplaats. Het nieuwe Stationsplein Oost, de komst van de Rabobrug, de Herenroute en het terugbrengen van de Catharijnesingel hebben invloed op de betekenis van de Mariaplaats in het centrum. De Mariaplaats wordt hierdoor een belangrijke schakel tussen het Stationsgebied, (kern)winkelgebied en Museumkwartier en vormt tevens een belangrijke entree van de Binnenstad.

Het voorlopig ontwerp Herinrichting Mariaplaats ligt van 18 t/m 31 maart 2014 ter inzage in de fietsenstalling Zadelstraat.

Zie ook www.utrecht.nl/mariaplaats

Uitnodiging bijeenkomst zuidelijk museumkwartier

image

BON!  attendeert u op het volgende wijkbericht:

Woensdag  5 maart organiseert de gemeente i.s.m. Centrum Management Utrecht en in afstemming met de Initiatiefgroep Twijnstraat e.o. een inloopavond over de openbare ruimte in het zuidelijk museumkwartier. Tijdens de inloopavond worden de varianten voor de herinrichting van de Twijnstraat en het stappenplan voor verbetering van het Nicolaaskerkhof besproken aan schetstafels en in aanwezigheid van Initiatiefgroep Twijnstraat, Centraal Museum, Nicolaïkerk, Altrecht, Centrum Management en gemeente Utrecht.

Datum:  5 maart 2014

Locatie: Regentenzaal van het NV huis aan de achterkant van Tivoli in de Zwaansteeg, ingang Springweg 102D

Tijd:       18.00-20.30 uur – 21.00 uur informele afsluiting

Ondernemers vereniging heropgericht

De ondernemersvereniging Hart van het museumkwartier van Korte en Lange Nieuwstraat e.o. was jarenlang inactief. Door impulsen vanuit het BON! is de vereniging nieuw leven ingeblazen. Vijf betrokken ondernemers zijn bezig met het invullen van bestuursfuncties en het ontplooien van activiteiten. De vereniging beperkt zich in eerste instantie tot de herinrichting van de straat. De ondernemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen, de eerste reacties zijn positief. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €20,- per jaar.
Het secretariaat is voorlopig gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 53, het adres waar ook het Utrechtse Monumentenfonds zich bevindt.

Wilt u zich opgeven voor de ondernemers vereniging mail naar thea.dewit@umf.nu