Informatieavond rattenplaag voor Dompleinbewoners

imageZie artikel RTV Utrecht:

” UTRECHT – Bewoners van het Domplein kampen met een rattenplaag.

Bij de werkzaamheden voor de schatkamers onder het Domplein (DOMunder) zijn oude rioleringen opgeruimd en vervangen. Dat heeft volgens de SP geleid tot de rattenplaag.

 

Bewoners hebben dit al ruim een jaar geleden gemeld en de gemeente heeft toen volgens SP’er Tim Schipper toegezegd dat er een gesprek zou komen over de te nemen maatregelen, maar dat heeft nooit plaatsgevonden, terwijl het probleem niet is opgelost.

Bewoners moeten nu zelf kostbare oplossingen te zoeken om de ratten uit hun huizen te weren, stelt de SP.  De SP-fractie vroeg het college eerder deze om  opheldering.  Volgende week donderdag heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd, meldt De Stad Utrecht. ”

Meer informatie, klik hier

Herinrichting Mariaplaats

image

De omgeving van de Mariaplaats verandert. Hiermee verandert ook de functie en het gebruik van de Mariaplaats. Het nieuwe Stationsplein Oost, de komst van de Rabobrug, de Herenroute en het terugbrengen van de Catharijnesingel hebben invloed op de betekenis van de Mariaplaats in het centrum. De Mariaplaats wordt hierdoor een belangrijke schakel tussen het Stationsgebied, (kern)winkelgebied en Museumkwartier en vormt tevens een belangrijke entree van de Binnenstad.

Het voorlopig ontwerp Herinrichting Mariaplaats ligt van 18 t/m 31 maart 2014 ter inzage in de fietsenstalling Zadelstraat.

Zie ook www.utrecht.nl/mariaplaats

Uitnodiging bijeenkomst zuidelijk museumkwartier

image

BON!  attendeert u op het volgende wijkbericht:

Woensdag  5 maart organiseert de gemeente i.s.m. Centrum Management Utrecht en in afstemming met de Initiatiefgroep Twijnstraat e.o. een inloopavond over de openbare ruimte in het zuidelijk museumkwartier. Tijdens de inloopavond worden de varianten voor de herinrichting van de Twijnstraat en het stappenplan voor verbetering van het Nicolaaskerkhof besproken aan schetstafels en in aanwezigheid van Initiatiefgroep Twijnstraat, Centraal Museum, Nicolaïkerk, Altrecht, Centrum Management en gemeente Utrecht.

Datum:  5 maart 2014

Locatie: Regentenzaal van het NV huis aan de achterkant van Tivoli in de Zwaansteeg, ingang Springweg 102D

Tijd:       18.00-20.30 uur – 21.00 uur informele afsluiting

Ondernemers vereniging heropgericht

De ondernemersvereniging Hart van het museumkwartier van Korte en Lange Nieuwstraat e.o. was jarenlang inactief. Door impulsen vanuit het BON! is de vereniging nieuw leven ingeblazen. Vijf betrokken ondernemers zijn bezig met het invullen van bestuursfuncties en het ontplooien van activiteiten. De vereniging beperkt zich in eerste instantie tot de herinrichting van de straat. De ondernemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen, de eerste reacties zijn positief. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €20,- per jaar.
Het secretariaat is voorlopig gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 53, het adres waar ook het Utrechtse Monumentenfonds zich bevindt.

Wilt u zich opgeven voor de ondernemers vereniging mail naar thea.dewit@umf.nu