Meten is weten

Op verzoek van BON heeft de gemeente metingen laten verrichten over de trillingshinder en de rijsnelheid van het doorgaand verkeer in de Lange Nieuwstraat. In de 2e week van september is er op 3 plaatsen gemeten en geregistreerd. Afgesproken is dat de meetresultaten besproken zullen worden met de belanghebbenden en buurtbewoners. Op de website vindt u spoedig een aankondiging voor die bijeenkomst.

De kleine Dom vervolg

Onlangs heeft de Wijkraad Binnenstad een negatief advies gegeven over de vestiging van een peuterspeelzaal in speeltuin De Kleine Dom. Het advies is bijgevoegd. Ook vanuit de Utrechtse Politiek (Boucha Dibi/PvdA, Selma Bas/D´66 en Sander van Waveren/CDA) zijn vragen gesteld over het voornemen. Deze brief is bijgevoegd.

De gemeente is intern in overleg.
Van de voortgang houden we jullie op de hoogte.

Rianne Vermeulen – Van den Broek

De kleine dom

De gemeente Utrecht is voornemens om de binnenruimte van speeltuin De Kleine Dom 4 dagdelen per week (2 ochtend en 2 middagen) ter beschikking te stellen aan peuterspeelzaal Spelenderwijs.

Woudagebouw

Woensdag 10 juni organiseren VORM Ontwikkeling en de gemeente een bewonersbijeenkomst over het bouwplan voor het Woudagebouw en de bouwplannen voor Bleijenburg en Vrouwjuttenhof.