Beste ouders, omwonenden, vrijwilligers, of anderszins betrokkenen bij speeltuin De Kleine Dom,

De gemeente Utrecht heeft opdracht gegeven tot een stedelijk participerend onderzoek naar toekomstbestendig speeltuinwerk met als titel `Speelruimte maken we Samen´. Het onderzoek wordt ontworpen en begeleid door een kernteam van drie onafhankelijke onderzoekers. In onderzoek wordt samen met de stakeholders van de speeltuinen –de gebruikers, omwonenden, vrijwilligers, sleutelhouders, kinderen- en betrokken organisaties (de sociaal makelaars, UVO) gezocht wordt naar een passend en praktisch uitvoerbaar model per speeltuin, geworteld in het daadwerkelijke lokale leven van alledag. Een onderzoek met ruimte om te zoeken naar vernieuwende verdien-, beheer-, organisatie- en onderhoudsmodellen.

In de bijlage vind u de onderzoeksopzet.
Hieronder leest u sterk verkort wat het onderzoek behelst, en wordt uw uitgenodigd deel te nemen.

In elke speeltuin wordt een sleutelfiguur gezocht die de positie ´onderzoeksleider´ kan nemen in de speeltuin (zie bijlage). Dat kan een sociaal makelaar zijn, een actieve ouder, een vrijwilliger of een andere stakeholder.
Wat zijn de taken van de onderzoeksleider?
· Het onderzoek aanjagen en faciliteren
· Bewaking groepsproces
· Bezoeken stedelijke bijeenkomsten en inzichten aldaar samenbrengen en vertalen naar kwaliteitscriteria en organisatiestructuur
· Informeren onderzoeksgroep, o.a. van stedelijke bijeenkomsten.
· Verder zullen ook gekeken worden naar taken op maat in overleg, afhankelijk van de context van de speeltuin en onderzoeksgroep.

->Zijn er gegadigden om (en dat kan ook in duo-schap, bijv. samen met een sociaal makelaar) de rol van onderzoeksleider op zich nemen? Zie voor planning hieronder.

In elke speeltuin wordt een gemengde onderzoeksgroep samengesteld (zie bijlage). Er wordt gezocht naar tenminste twee kinderen, een ouder, een vrijwilliger, een sociaal makelaar, een sociaal ondernemer, een vertegenwoordiger van de UVO, een beleidsambtenaar en een projectmedewerker van het NUSO. De groep bestaat uit 5 tot 10 leden. Enthousiasme en energie om mee te doen rond de speeltuin is een selectiecriterium.

->Zijn er gegadigden om deel te nemen aan de onderzoeksgroep?
NB. De data waarop de onderzoeksgroep De Kleine Dom bijeenkomt zijn nog niet exact bepaalt. Begin volgende week worden deze bekend. Een ieder die zijn/haar interesse opgeeft voor de onderzoeksgroep zal die data doorgemaild krijgen om eea zo goed mogelijk passend te krijgen in de agenda.

Planning
Het onderzoek start al zeer spoedig -op 1 oktober- en loopt tot en met december. In januari worden de modellen per speeltuin gepresenteerd.
De onderzoeksleider is bij 7 bijeenkomsten aanwezig, de onderzoeksgroepen bij drie.
Iedereen is uitgenodigd voor een afsluitende laatste bijeenkomst in februari 2016. De data zijn:

· Donderdag 1 oktober 2015, van 10u tot 13u (onderzoeksleider)
· Datum ….oktober? (onderzoeksgroep)
· Woensdag 28 oktober, van 14u tot 17u (onderzoeksleider)
· Datum …. november? (onderzoeksgroep)
· Woensdag 18 november, van 14u tot 17u (onderzoeksleider)
· Datum …. eind november/begin december? (onderzoeksgroep)
· Woensdag 13 januari 2016, van 14u tot 17u (onderzoeksleider)
· Vrijdag 5 februari, van 10u tot 17u, slotbijeenkomst voor iedereen

Tot slot
Hoe dan ook verwelkomen we vanuit DOENJA dit onderzoek wat moet leiden tot een praktisch uitvoerbaar model voor speeltuin De Kleine Dom, van harte. Het betekent wel dat we snel moeten schakelen, het onderzoek gaat immers vrijwel direct van start. Het zou geweldig zijn wanneer voor De Kleine Dom een doordacht en gedragen plan ontwikkeld kan worden, op maat, passend bij de mensen en kinderen die het meest betrokken zijn. Schroom niet om vragen te stellen. En vooral: doe mee, spreek je uit, en bouw mee aan de toekomst van De Kleine Dom. We horen daarom graag of (ook als u twijfelt of u aan alle bijeenkomsten deel kunt nemen) onderzoeksleider wilt zijn, dan wel mee wilt doen aan de onderzoeksgroep.

Graag tot horens, voor nu een goed weekend toegewenst.
Met groet van Lykele, Rhianne en Saskia, sociaal makelaars bij DOENJA