Voorstel herinrichting Lange Nieuwstraat BON

Uit gesprekken met buurtbewoners en een enquete 2 jaar geleden blijkt dat het verkeer, de snelheid en de trillingshinder grote ergernissen vormen in de buurt. Uit metingen van de gemeente vorig jaar (2016) bleek ook hoe terecht deze klachten waren.

BON heeft op grond van de geluiden uit de buurt de volgende uitgangspunten geformuleerd.

 • voetgangers en fietsers alle ruimte en auto te gast
 • geen doorgaand autoverkeer, behalve voor ontheffingshouders
 • autoverkeer in één richting in de Lange Nieuwstraat
 • omgevingsvriendelijk elektrisch busvervoer
 • ruimte voor fietsers in 2 richtingen
 • bredere stoepen
 • voldoende fietsenrekken
 • bewoners bij voorkeur parkeren in betaalbare parkeergarages 
 • inrichting die recht doet aan de culturele en historische waarden; passende straatverlichting en kunstwerken.

Na jaren stevige lobby van bewoners, ondernemers en musea in de Lange Nieuwstraat is er door de gemeente in de voorjaarsnota 2018 geld gereserveerd voor een herinrichting van de straat. BON wil zich actief mengen in de discussie over de concretisering van de herinrichtingsplannen. Er is een tekening gemaakt van de door ons gewenst indeling van de straat. Daarbij hebben we de volgende keuzes gemaakt:

 • inrichting als 30 km straat
 • gezien het historische karakter positie van de rijbaan zoveel mogelijk in de as van de straat
 • breedte van de rijbaan van 4.70 (in aansluiting op de onlangs heringericht Korte Nieuwstraat)
 • plein-vormige onderbrekingen van de straat bij Catharijneconvent en Universiteitsmuseum/Altrecht
 • parkeren op de stoep
 • parkeren afwisselend aan beide zijden van de straat (snelheidsbeperkend)
 • bij in- en uitritten geen parkeren
 • indeling die de functie van fietsstraat ondersteunt (2 rijbanen van 175-200 cm)
 • vlakke dan wel holle bestrating
 • waterberging liefst in het midden van de straat
 • lage stoepranden
 • fietsstalling in de ruimtes tussen geparkeerde auto’s
 • verlichting met oude straatlantaarns zoals elders in binnenstad
 • groen en beelden op daarvoor geschikte locaties

Het inrichtingsvoorstel van BON ligt in lijn met de keuze van de gemeente om het Domplein definitief af te sluiten en van de Lange Nieuwstraat een fietsstraat te maken. BON pleit er verder voor om van buslijn 2 een Museumlijn te maken die niet meer via de Jansstraat en Domplein rijdt, maar met kleine elektrische busjes alleen de zuidelijke binnenstad bestrijkt.