Nieuwjaarstreffen 2020

Het was een druk bezochte en gezellige bijeenkomst 12 januari in Astare, waar we een gastvrij onderkomen hadden in het mooie kantoorpand in de Lange Nieuwstraat no 10. Heleen Schuttevaer nodigde met haar lied Lets dance alle buurtbewoners uit om al dansend het nieuwe jaar in te gaan en dat gebeurde massaal. Peter Bennemeer informeerde de aanwezigen over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de herinrichting van de straat. Het is nu definitief dat in april de spade de grond ingaat. In de zomer wordt het project afgerond. Het zal hard werken worden met de nodige overlast. Daarom treedt de gemeente in contact met bewoners en ondernemers om te zorgen dat alles en iedereen bereikbaar blijft gedurende de werkzaamheden. Informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op de website van de gemeente.

Hieronder enkele foto’s van de bijeenkomst gemaakt door Anneke Bijkerk

Heleen Schuttevaer
Peter Bennemeer spreekt de buurt toe
jonge straatbewoner
bij Paps op de arm
Jelmer en Marinus
Erik legt uit…

Museumhotel

Op 14 oktober zijn de plannen voor een Museumhotel in de panden van Altrecht in het zuidelijk deel van de Lange Nieuwstaat bekend gemaakt. Niet iedereen was blij met de bouwplannen en het aantal kamers dat gerealiseerd gaat worden. Weerstand was er m.n. tegen de grootte van het project en de locatie van de entree recht tegenover de Beyerskameren.

BON wil graag met de buurtbewoners overleggen wat hun bezwaren zijn en deze gezamenlijk naar voren brengen bij de instanties die de plannen willen uitvoeren. Op woensdag 11 december gaat BON op bezoek bij Altrecht om te horen hoe men daar aankijkt tegen de voorgenomen bouwplannen.

Mensen die betrokken willen worden bij dit overleg, kunnen zich opgeven via info@langenieuwstraatutrecht.nl

Vrijwilligers buurtfeest

BON zoekt vrijwilligers die mee willen helpen een buurtfeest te organiseren in de herfst. Het is al weer 2 jaar geleden dat er zo’n evenement heeft plaats gehad. Er is een draaiboek. Er zijn mensen met ervaring. Nu nog enthousiastelingen die de klus mee willen uitvoeren. Datum, plaats en thema staan nog niet vast.

Nieuw museumhotel in de Lange Nieuwstraat

Er komt een nieuw museumhotel in de Lange Nieuwstraat. Het nijntje museum staat aan de kant van de Lange Nieuwstraat een flinke uitbreiding te wachten. Het is de bedoeling dat daar een museumhotel komt met maximaal 84 kamers. Hiervoor wordt onder meer een deel van een pand van zorginstelling Altrecht gesloopt. 

Het nijntje museum, dat te maken heeft met groeiende bezoekersaantallen, ijvert al tijden voor uitbreiding. Het museum kan de nieuwbouw realiseren in de binnentuin van zorginstelling Altrecht.

Het museum wil niet alleen een museumhotel bouwen, het wil ook de entree verruimen en er wordt gedacht aan een nijntje theater en een museumrestaurant. Met de aankoop zou het museum twee keer zo groot worden. Met de uitbreiding hoopt het nijntje museum nieuwe doelgroepen te bereiken. De entree van het nijntje museum blijft aan de Agnietenstraat.

Het museumhotel komt te liggen aan de Lange Nieuwstraat. Het pand wordt verder begrensd door het Vrouwjuttenhof en het nijntje museum aan de Agnietenstraat. Uitgangspunt is dat de monumentale gevel van het voormalige Willem Arntszhuis bewaard blijft.

Het museumhotel en de horeca daarin krijgen een nauwe relatie met het Centraal Museum. De 84 hotelkamers worden verdeeld over het monumentale pand aan de Lange Nieuwstraat en over nieuwbouw die op het binnenterrein komt. In de plannen zijn extra parkeervoorzieningen voor fietsers opgenomen.

Nieuw Museumhotel

Er komt een nieuw museumhotel in de Lange Nieuwstraat. Het nijntje museum staat aan de kant van de Lange Nieuwstraat een flinke uitbreiding te wachten. Het is de bedoeling dat daar een museumhotel komt met maximaal 84 kamers. Hiervoor wordt onder meer een deel van een pand van zorginstelling Altrecht gesloopt. 

Het nijntje museum, dat te maken heeft met groeiende bezoekersaantallen, ijvert al tijden voor uitbreiding. Het museum kan de nieuwbouw realiseren in de binnentuin van zorginstelling Altrecht.

Het museum wil niet alleen een museumhotel bouwen, het wil ook de entree verruimen en er wordt gedacht aan een nijntje theater en een museumrestaurant. Met de aankoop zou het museum twee keer zo groot worden. Met de uitbreiding hoopt het nijntje museum nieuwe doelgroepen te bereiken. De entree van het nijntje museum blijft aan de Agnietenstraat.

Het museumhotel komt te liggen aan de Lange Nieuwstraat. Het pand wordt verder begrensd door het Vrouwjuttenhof en het nijntje museum aan de Agnietenstraat. Uitgangspunt is dat de monumentale gevel van het voormalige Willem Arntszhuis bewaard blijft.

Het museumhotel en de horeca daarin krijgen een nauwe relatie met het Centraal Museum. De 84 hotelkamers worden verdeeld over het monumentale pand aan de Lange Nieuwstraat en over nieuwbouw die op het binnenterrein komt. In de plannen zijn extra parkeervoorzieningen voor fietsers opgenomen.

Herinrichtingsplannen Lange Nieuwstraat

De Lange Nieuwstraat en directe omgeving, zoals Wijde Doelen, vormen het hart van het Museumkwartier. Het is bovendien een belangrijke fietsroute naar de binnenstad. Daarom wil de gemeente de straat nog prettiger maken voor bewoners en bezoekers.

Wat gaat er gebeuren?

De Lange Nieuwstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er ontstaat extra ruimte doordat het nieuwe ontwerp uitgaat van 23 autoparkeerplaatsen in plaats van de huidige 42 plaatsen. Dat is mogelijk doordat veel bewoners hun parkeervergunning voor de straat hebben ingeruild voor een parkeervergunning in een garage.

Hoe komt het ontwerp tot stand?

heringerichte Lange Nieuwstraat richting Dom

De heringerichte Korte Nieuwstraat (foto) is inspiratiebron voor de Lange Nieuwstraat. We hebben met verschillende partijen uit de omgeving gesproken om de wensen en eisen voor het ontwerp in kaart te brengen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van bewonersoverleg BON, culturele instellingen, ondernemers, Fietsersbond, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu) en Qbuzz. Met hen hebben we de concepten van het integraal programma van eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) besproken.

Op 11 juni 2018 was er een informatieavond. De input die uit de informatieavond kwam hebben we verwerkt in het conceptontwerp. Daarna is er afstemming met verschillende partijen (waaronder nood- en hulpdiensten) geweest en extra onderzoek naar aanpassing van de verkeerscirculatie.

Nu zijn we zover dat het conceptontwerp (pdf, 6 MB) is vrijgegeven door het college van burgemeester en wethouders voor consultatie. U kunt uw reactie geven van 17 juni tot en met 29 juli.

Reageer op conceptontwerp 

De reacties verzamelen we en verwerken we waar mogelijk in de volgende fase van het ontwerp. Uiteraard krijgt u een terugkoppeling over wat we met uw reactie hebben gedaan. Hierna maken we het ontwerp definitief en bereiden we de uitvoering voor.

Uitgangspunten ontwerp

  • De rijbaan wordt 4,90 meter breed, waardoor meer ruimte is op de stoep.
  • Een klein hoogteverschil met de stoep. Hierdoor is het makkelijker om over te steken.
  • Historische ΓÇÿPyke KochΓÇÖ-lantaarnpalen. Op de plekken waar geen lantaarnpaal pas, komt verlichting aan de muur. Deze lantaarnpalen zijn laag. Dat heeft als effect dat verkeer langzamer gaat rijden.
  • 23 parkeerplaatsen voor autoΓÇÖs verdwijnen (dat is mogelijk doordat bewoners hun vergunning voor straatparkeren hebben ingeruild voor een plek in een garage).
  • Parkeren (voor auto en fiets) op de stoep waardoor de inrichting flexibel en toekomstbestendig is.
  • Meerdere parkeerplaatsen krijgen een dubbelgebruik: ook op bepaalde tijden laden en lossen of parkeren voor gehandicapten.
  • Fietsparkeren wordt gefaciliteerd met ΓÇÿfietsnietjesΓÇÖ. Daardoor zijn er iets meer plekken om fietsen te parkeren.
  • De stegen en toegangen naar de binnentuinen worden zichtbaar gemaakt door op deze plekken geen obstakels of parkeren te organiseren.
  • Met behulp van verlichting zorgen we dat de stegen ΓÇÿs avonds meer opvallen.

Bekijk het conceptontwerp (pdf, 6 MB)
Lees het verslag van de informatieavond, 11 juni 2018 (pdf, 57 kB)
Bekijk de presentatie informatieavond, 11 juni 2018  (pdf, 48 MB) 
Lees het verslag van de klankbordgroep (pdf, 83 kB), 22 februari 2018

Speeltuin Kleine Dom

Denk op zaterdag 7 april a.s. mee over de toekomst van participatiespeeltuin De Kleine Dom

De gemeente heeft de ambitie om de 21 beheerde speeltuinen te verzelfstandigen, ieder in hun eigen tempo. Dit geldt ook voor speeltuin De Kleine Dom. Hoogtijd om met bezoekers van de speeltuin en bewoners van de binnenstad na te denken over de toekomst van deze unieke plek in de stad.