2 miljoen voor herinrichting Lange Nieuwstraat

In de voorjaarsnota van de gemeente is 2 miljoen uitgetrokken voor o.a. de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. Dat is fantastisch nieuws. Nu het Domplein is aangepakt en ook de Korte Nieuwstraat opnieuw bestraat is, krijgt vermoedelijk in de zomer van 2018 de Lange Nieuwstraat een beurt.

BON (bewonersoverleg nieuwstraat) heeft nog eens op een rij gezet wat de wensen zijn van de bewoners en werkt aan voorstellen voor de herinrichting van de straat. De plannen hebben tot doel om het doorgaand verkeer uit de straat te weren, de rijsnelheid te verminderen, meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers, het straatbeeld te verfraaien en het leefklimaat te veraangenamen.
BON wil de bestaande buslijn 2 vervangen door een Museumlijn, die alleen de zuidelijke binnenstad bedient met kleine elektrische busjes. De ervaringen met een kleine bus die afgelopen maanden lijn 2 vervangen heeft, zijn goed. De vorig jaar gemeten geluidsoverlast en de trillingshinder is vooral toe te schrijven aan de zware bussen die elk uur een aantal keer door de straat rijden.

De LN wordt deel van de doorfietsroute (zie tekening) die gepland is om de drukte op de Oude gracht en het Wed te verminderen. Het voetgangersgebied in de binnenstad wordt komende tijd uitgebreid. BON praat met de Fietsersbond om goede plannen te maken voor een straat die goed is voor fietsers en voetgangers.

Nieuwjaarsborrel geslaagd

Sneeuw en een glad wegdek. De zaterdag ervoor zag het er even naar uit dat de nieuwjaarsborrel van de Lange Nieuwstraat op zondag 8 januari weinig bewoners ertoe zou verleiden hun gerieflijke woningen te verlaten. Maar klokslag drie uur op zondag was er geen sneeuwvlok meer te bekennen en begon de ruimte van Astare langzaam helemaal vol te lopen.De tafels stonden vol drank en schalen met oliebollen.

Nieuwbouw Woudagebouw – update

Woudagebouw

Op 25 november heeft ontwikkelaar VORM de belofte ingelost en een informatie-avond voor de overburen van het Woudagebouw  (LN 78-106) gehouden.

Hier bleek dat de ontwikkelaar goed geluisterd heeft naar de feedback op het oorspronkelijke plan door bewoners, gemeente en Welstandscommissie. De ontwikkelaar gaf aan de zomer te hebben gebruikt voor een heroriëntatie en architectonisch buurtonderzoek en presenteerde een heel nieuw ontwerp. Dit werd door de aanwezigen op de overburen-info-avond positief ontvangen.

“Op dit moment zijn wij druk in overleg met de afdelingen Stedenbouw en Monumenten van de gemeente Utrecht om hun wensen en eisen af te stemmen op het advies van de Welstandscommissie naar aanleiding van ons collegiale overleg. Het verslag van dit overleg kunt u vinden op de website van de gemeente Utrecht.
Wij streven er naar om a.s. dinsdag het aangepaste ontwerp te presenteren aan Welstand. Hopelijk gaat ons dit lukken.
Zodra wij een positief advies hebben van Welstand kan ik u nader informeren en ook beelden verstrekken.”

Aldus een updatemail die wij deze week ontvingen van Ontwikkelaar VORM.
Zodra meer informatie bekend wordt, zullen we dit hier publiceren.
-wordt vervolgd-

Petra Boddé – BON

Pizzeria in de lange Nieuwstraat

Aan Buurtbewoners Lange Nieuwstraat

Onderwerp: vestiging Pizzeria LN 21

Er is onrust in de straat over de voorgenomen vestiging van een Pizzeria in het pand Lange Nieuwstraat 21. Het Bewoners Overleg Nieuwstraat (BON) heeft dit gemeld bij het Wijkbureau en bij Bouwen en Wonen de stukken opgevraagd die de aanvraag van een omgevingsvergunning onderbouwen. Voorzover we nu weten (want de ingeziene stukken zijn niet compleet) gaat het om de inrichting van een pizzeria die naast het restaurantgedeelte een afhaal- en bezorgfunctie krijgt, elektrische brommers aan wil schaffen en op den duur een klein terras aan de straat wil. Met name voor de afhaal- en bezorgingsfunctie is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Buurtbewoners die bezwaren hebben tegen de voorgenomen vestiging kunnen reageren met een zienswijze. De gemeente weegt de binnenkomen opmerkingen mee bij de beoordeling van de omgevingsvergunning. Het gaat om aanvraag omgevingsvergunning, het vestigen van een pizzaria, Lange Nieuwstraat 21 te Utrecht, HZ_WABO-14-19067

U kunt de stukken vanaf a.s. dinsdag inzien aan de algemene publieksbalie op de begane grond in het nieuwe stadskantoor. Ook staan de gegevens voorzover we die hebben op de website.

Indien u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen  aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk (liefst deze week) aangezien de gemeente gehouden is aan wettelijke beslistermijnen.

U kunt ook op de website van de Nieuwstraat laten weten wat u er van vindt. www.langenieuwstraatutrecht.nl

Bijlage

Bijlage over bestemmingsplan

Bijlage over bestemmingsplan

Bijlage over bestemmingsplan

 

Informatieavond Start Tour de France

“Het wordt een fantastisch feest maar een groot topsportevenement brengt ook hinder met zich mee voor de bereikbaarheid van de stad en de omgeving aan het parcours, dat van de westkant naar de oostkant van de stad loopt. Om deze reden wil de organisatie van Le Tour Utrecht u graag vroegtijdig informeren over en betrekken […]

Domkwartier geopend

 

imageHet nieuwe samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen, de musea, het groot winkelbedrijf en de horecaondernemers in de binnenstad heeft als doel de historische binnenstad beter op de kaart te zetten en de economische activiteiten daar te verbeteren. De nieuwe promotiemiddelen van het gebied werden onthuld door wethouder Frits Lintmeijer en directeur van Centrummanagement Utrecht Jacques Blommendaal. “Alle partijen hebben nagedacht over de promotie van het Domkwartier”, zegt Blommendaal. “Zo is een brochure gemaakt met een wandelroute en is er een nieuwe website.” Het Domkwartier onderscheidt zich als bakermat van de stad vanwege de grote historische bezienswaardigheden. De initiatiefgroep Domkwartier wil de bezoeker hiermee nog meer wijzen op het historische karakter en de diversiteit van dit deel van de stad. “Het doel is om veel meer ondernemers enthousiast te krijgen voor de deelname aan de marketing en de promotie van het gebied”, zegt Marco Terlou, eigenaar van Grand café Lebowski op Domplein.

Zie www.domwartier.nl

Voor BON kwam het Domkwartier als een verrassing. BON heeft vragen gesteld aan het Wijkbureau over het doel en het beleid van het Domkwartier onder meer in relatie tot de buurt, het Museumkwartier en de bestaande buurtinitiatieven. Wanneer hier meer over bekend wordt, zal dit op de website worden gepubliceerd.

Wordt vervolgd.