Buurtavond 23 november

Op 23 november kunt u horen wat de metingen om de trillingshinder vast te stellen hebben opgeleverd. Er wordt verslag gedaan van de rapporten die daarover uitgebracht zijn. U kunt deze rapporten via deze link inzien.

Ook krijgt u informatie over de plannen voor de herinrichting van de Lange en Korte Nieuwstraat. Er is een schets beschikbaar van hoe de straat er volgens BON uit kan gaan zien. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten aangehouden met bijpassende straatprofielen.

We zijn te gast bij ASTARE, Lange Nieuwstraat 10.

Aanvang 20.00u

Catharijnehuis blijft

Het Catharijnehuis blijft, meldde wethouder Kees Diepeveen vorige week op een bijeenkomst met buurtbewoners. De consternatie was groot omdat de gemeente had toegezegd om te zien naar een andere locatie voor de daklozen opvang.

Meten is weten

Op verzoek van BON heeft de gemeente metingen laten verrichten over de trillingshinder en de rijsnelheid van het doorgaand verkeer in de Lange Nieuwstraat. In de 2e week van september is er op 3 plaatsen gemeten en geregistreerd. Afgesproken is dat de meetresultaten besproken zullen worden met de belanghebbenden en buurtbewoners. Op de website vindt u spoedig een aankondiging voor die bijeenkomst.

De kleine Dom vervolg

Onlangs heeft de Wijkraad Binnenstad een negatief advies gegeven over de vestiging van een peuterspeelzaal in speeltuin De Kleine Dom. Het advies is bijgevoegd. Ook vanuit de Utrechtse Politiek (Boucha Dibi/PvdA, Selma Bas/D´66 en Sander van Waveren/CDA) zijn vragen gesteld over het voornemen. Deze brief is bijgevoegd.

De gemeente is intern in overleg.
Van de voortgang houden we jullie op de hoogte.

Rianne Vermeulen – Van den Broek

De kleine dom

De gemeente Utrecht is voornemens om de binnenruimte van speeltuin De Kleine Dom 4 dagdelen per week (2 ochtend en 2 middagen) ter beschikking te stellen aan peuterspeelzaal Spelenderwijs.