De gemeente voert vanaf 13 maart werkzaamheden uit in de Lange Nieuwstraat. Een aantal knelpunten die geconstateerd zijn bij een schouw van BON met vertegenwoordigers van de gemeente zullen aangepakt worden. “Op verschillende kruispunten verlagen we”, zo schrijft de gemeente, “de banden (stoepranden) zodat er minden randen zijn om over te struikelen. Hierin worden de oversteekplekken voor mindervaliden opgenomen. Verschillende fietsenrekken worden verplaatst om meer ruimte op het trottoir te creëeren. Verharding wordt opgehaald en op het juiste niveau ten opzichte van de Delftse stoepen waar de verschillen groot zijn. Er worden fraaie banden om de bomen aangebracht, waar deze nu rommelig zijn. Enkele gekke resten van palen worden weggehaald. Daar waar het Woudagebouw wordt verbouwd tegenover het Universiteitsmuseum doen we niets, dat zou zonde van het geld zijn. Ook mogen we niets doen aan de brandkranen met paaltjes.”

Bon blijft bij de gemeente aandringen op een herinrichting van de hele Lange Nieuwstraat om de problemen van hard rijden, parkeren en ongewenst verkeer op te lossen. De stedelijke kwaliteit en het leefklimaat van de as van het museumkwartier kan stukken beter. Fietsers en voergangers verdienen meer ruimte.
Contactpersoon bij de gemeente is: Philip ter Laak