DRUKBEZOCHT BUURTBERAAD

Verwachtingsvol zocht een vijftigtal straatbewoners maandagavond 30 oktober een zitplaats in de binnenruimte van participatiespeeltuin De Kleine Dom voor buurtberaad (zie ook verslag) over de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. Sommigen lieten zich zakken op de kleine kleuterstoeltjes, anderen zochten een plekje in de vensterbank en rondom de centrale tafel liepen leden van BON (Bewonersoverleg Nieuwstraat) druk heen en weer om bewoners welkom te heten en koffie te schenken. Toen de laatste bezoeker gezeten was, opende gastheer en sociaal makelaar Jelle Schroor van De Kleine Dom de bijeenkomst met een korte bespreking van de begrippen sociaal makelaar en paricipatiespeeltuin. Duidelijk werd de achterliggende gedachte  dat de speeltuin een verbindende functie in de buurt heeft. Elke buurtbewoner mag zich erbij betrokken voelen. Een sociaal doel dus.

Peter Bennemeer nam als voorzitter van BON het stokje van hem over om de uitgangspunten van BON voor de herinrichting van de straat  en de voorstellen daartoe te verhelderen. Een en ander staat overzichtelijk samengevat op een blad dat al aan het begin aan de bezoekers werd uitgereikt en dat op deze website ook online te lezen is. De uiteenzetting van Peter Bennemeer werd herhaaldelijk onderbroken door kritische vragen uit het publiek, maar oogstte uiteindelijk veel waardering, zoals uit het applaus aan het eind bleek. Het was een ieder duidelijk dat er door BON veel werk was verzet en dat de plannen grosso modo een duidelijke verbetering van de straat met zich meebrengen. “Wat een verschil met het asfalt en het tweerichtingsverkeer dertig jaar geleden!” viel uit de mond van een oudere bewoner te horen. “Het wordt echt en sjieke straat”, reageerde een ander. Maar er was ook kritiek en er werden vooral zorgen over ongewenste gevolgen geuit (zie verslag Buurtoverleg 30 november)

Aan het eind van de bijeenkomst konden de aanwezigen ook nog een plattegrond meekrijgen waarop de route aangegeven staat van de door BON voorgestelde Museumlijn, een kleine elekrische bus  die de plaats van lijn 2 gaat innemen. Vanaf de Catharijnesingel loopt die route via de Lange Smeestraat, Springweg, Haverstraat en Hamburgerstraat naar de Lange Nieuwstraat en van daar via Nicolaaskerkhof en Ledig Erf weer terug naar het station.Verwachtingsvol maar ook een beetje bezorgd over ongewenste gevolgen verlieten de bewoners te voet de binnenruimte van De Kleine Dom, een plek waar ze met grote betrokkenheid geparticipeerd hadden in het beraad over de toekomst van hun straat, een participatiespeeltuin waardig. 

René van de Kraats