Herinrichting Lange Nieuwstraat: uitstel of afstel?

De start van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat stond uiteindelijk gepland voor het late najaar van 2018, maar de besluitvorming over de plannen stokt. De benodigde gelden liggen klaar, de plannen zijn tot in detail uitgewerkt, maar van het College komt geen groen licht. Wat is er aan de hand? BON trok afgelopen maanden voortdurend aan de bel bij gemeentelijke diensten, het Wijkbureau en de verantwoordelijke wethouders om te horen wat er speelt, maar de toezegging dat er binnenkort begonnen wordt met de herinrichting blijft uit. Het enige dat we te horen hebben gekregen is dat wethouder Van Hooijdonk een nader onderzoek wil naar eenrichtingsverkeer in de Lange Nieuwstraat, een vervolg op het Rapport Goudappel dat eind augustus is uitgebracht.

Reconstructie van het besluitvormingsproces

Na de buurtraadpleging over de herinrichting in juni zijn de opmerkingen van bewoners zoveel mogelijk meegenomen in de definitieve plannen die eind van de zomer door Philip ter Laak en zijn team voorgelegd zijn aan de BING, een adviesorgaan van de gemeente waarin alle belanghebbende gemeentelijke diensten, de politie, hulpdiensten en de busmaatschappij Qbuzz zitten. Dit overleg, waar vreemd genoeg wij als belanghebbende bewoners niet voor zijn uitgenodigd, heeft geen eenduidig positief uitgebracht. Het schijnt dat vooral Qbuzz dwars lag omdat die vindt dat de straat in de nieuwe plannen te smal is voor de bus bij tegemoet komend vrachtverkeer. Ook in een 2e overleg waarbij enkele aanpassingen in de plannen zijn besproken om aan de bezwaren van Qbuzz tegemoet te komen, heeft het busbedrijf negatief geadviseerd. Hoewel er veel in te brengen is tegen de argumenten van de busmaatschappij en BON bovendien met harde cijfers heeft aangetoond dat de huidige inrichting van de straat op een aantal plaatsen nu minder ruimte biedt aan de bus en passerend vrachtverkeer, heeft de wethouder besloten de plannen aan te houden. Ze wil eerst uitzoeken of het invoeren van eenrichtingsverkeer soelaas biedt aan de bezwaren die het vervoersbedrijf aanvoert. Het is zuur om te constateren dat Qbuzz niet alleen de door de buurt breed ondersteunde petitie voor kleinere bussen naast zich neerlegt maar ook de door de buurt zo gewenste herinrichting tegen houdt. Zo is degene die in feite een groot deel van de trillinghinder in de straat veroorzaakt ook degene die elke oplossing in de weg staat.

Hoe verder?

Wat staat ons als buurtbewoners te doen? BON heeft afgelopen jaren alle wegen om tot goed overleg te komen bewandeld. Er is een goede samenwerking met de uitvoerende gemeentelijke instanties tot stand gekomen. Er liggen goede plannen voor de herinrichting klaar, maar ondertussen dreigt het proces vast te lopen.
BON ziet in de ontwikkelingen van de laatste weken de volgende risico’s. Het instellen van een onderzoek betekent voorlopig uitstel en het is onduidelijk hoelang het duurt voordat er een advies ligt. Op zich is er veel voor eenrichtingsverkeer voor auto’s te zeggen omdat er meer ruimte voor fietsers en ook voetgangers in beide richtingen komt. Maar die keuze leidt tot veel extra overleg, ingewikkelde regelgeving en in elk geval een flinke achterstand in de planning.
Een groter gevaar nog acht BON het scenario waarbij uiteindelijk alle partijen het eens zijn geworden over de keuze van eenrichtingsverkeer, maar op het laatste moment wederom partijen zich verzetten tegen de inrichtingsplannen. Daarbij denken we aan de politie en hulpdiensten die in noodsituaties alle ruimte willen om aan te rijden.
Door het uitstel en de onzekerheid over de uitkomt van het onderzoek kan het zijn dat het momentum voorbij gaat. Daarom zoekt BON naar manieren om er de vaart in te houden. Een uitdaging waarbij de steun van de buurt onontbeerlijk is. U hoort binnenkort meer van ons.