Reactie BON op IPVE

BON kan zich goed vinden in de UITGANGSPUNTEN van de herinrichting en de keuze van de materialen die de gemeente voorstelt. Een verzoek is om de stoepranden en rondingen zoveel mogelijk uit te voeren met bestaande of nieuw aan te schaffen hardstenen elementen.

BON bepleit een heroverweging van het principe alle parkeervakken te situeren aan de oostzijde van de LN omdat de bewoners van de panden t.o.v. Museo zowel auto’s voor de deur krijgen als ook op sommige punten een smallere stoepbreedte overhouden. De esthetische keuze om de zichtlijnen in de LN vrij te houden staat op gespannen voet met de belangen van de bewoners tussen de Groenestraat en de Eligenstraat.

BON wil graag betrokken worden bij de keuze en de positionering van de lichtpunten in de straat en op de pleinen. De keuze om alleen lantaarnpalen te plaatsen is te rigide. Op sommige locaties zou gevelverlichting een goed alternatief of welkome aanvulling kunnen zijn. 

BON pleit er voor om na de herinrichting eenrichtingsverkeer voor tenminste vrachtverkeer boven de 3 ton aslast in te voeren. De volgende argumenten voert zij daarvoor aan:

  • Wil de LN zoals de gemeente stelt een straat worden waar de fietsers welkom zijn dan moet er voldoende ruimte voor het fietsverkeer zijn. Bij elkaar passerende personenauto’s is de ruimte al krap, laat staan als er vrachtverkeer van 2 kanten komt.
  • De nu bij de herinrichting noodzakelijk ingeplande passeerstroken zijn niet meer nodig als vrachtauto’s elkaar niet meer hoeven te passeren. Daarmee creëren we meer ruimte voor fiestparkeerplekken.
  • De doorgang en doorstroom van de OV bussen wordt hierdoor gemakkelijker
  • De toegankelijkheid voor vrachtverkeer vanuit het zuiden is nu al beperkt vanwege het eenrichtingsverkeer Nicolaaskerkhof/Agnietenstraat en vanwege de krappe bocht Agnietenstraat-Lange Nieuwstraat waardoor vrachtverkeer langer dan 9 meter daar verboden is.
  • De trillingshinder van zwaar verkeer – een van de meest genoemde problemen in de LN – neemt af

BON benadrukt dat de herinrichting er toe moet leiden dat de maximum snelheid van 30 km zichtbaar en gehandhaafd wordt.

BON pleit voor strenge handhaving van doorrijverbod van autoverkeer op Domplein

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *