Herinrichting Lange Nieuwstraat

 Definitief IPVE-FO

Burgemeester en wethouders hebben maandag 23 september een brief aan de gemeenteraad gestuurd  waarin het besluit  wordt toegelicht om het definitief IPVE/FO van de herinrichting van de Lange Nieuwe Nieuwstraat vast te stellen. Bijgevoegd zijn een  reactienota en tweekolommenstuk. Daarin wordt een overzicht gegeven van  71 (unieke) opmerkingen die vanaf 17 juni jl. naar aanleiding van het concept IPVE/FO zijn ingestuurd. 

Op enkele punten is het concept IPVE/FO aangepast en op 3 september 2019 is het definitief IPVE/FO vastgesteld door het college. Brief, reactienota en tweekolommenstuk zijn te vinden op de volgende website van de gemeente: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/lange-nieuwstraat-opnieuw-inrichten-straat

De volgende aanpassingen worden daarin genoemd:

 In het nieuwe ontwerp is meer ruimte gemaakt voor fietsparkeren. De zorgen van de omgeving zijn groot over de beschikbare ruimte voor fietsen. Een kleine toename zoals die in het concept werd voorgesteld, was niet voldoende om de parkeerdruk op te lossen.

Ontbrekende terrassen zijn opgenomen in het nieuwe ontwerp.

Er zijn twee nieuwe bomen in het ontwerp gezet naar aanleiding van de breed gedragen wens voor meer groen in de straat. Eén boom naast de Catharijnesteeg en één bij de entree van de Vrouwjuttenhof. Er liggen veel kabels en leidingen in de ondergrond. Het graven van proefsleuven moet uitwijzen of het echt mogelijk is. Daarnaast gaan we samen met eigenaren van panden zoeken naar geschikte plekken voor gevelgroen.

Het instellen van eenrichtingsverkeer voor zwaar verkeer van > 3,5 ton wordt in het verdere ontwerptraject onderzocht naar aanleiding van wensen uit de buurt. De rijbaan is niet breed genoeg om een vrachtauto en een bus elkaar (in tegengestelde) rijdend te laten passeren. Met behulp van passeerplekken is dit in het concept functioneel ontwerp ondervangen. Het instellen van eenrichtingsverkeer voor zwaar verkeer voorkomt dat een bus een vrachtauto tegenkomt. De vrachtwagen hoeft dan niet de stoep op, wat ten goede komt van de veiligheid. Ook kan de ruimte die was gereserveerd voor de passeerplekken anders gebruikt worden, namelijk om extra fietsparkeerplekken te maken. De gevolgen voor het goederenvervoer is beperkt: op basis van verkeerstellingen zullen er gemiddeld 20 zware voertuigen per etmaal een andere route moeten kiezen. We toetsen de voorgestelde aanpassing uiteraard ook aan andere ontwikkelingen in de binnenstad en het lopende onderzoek naar zwaar verkeer op de gracht. Belanghebbenden worden benaderd en het voorstel wordt in het CABU (commissie advieszaken bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht) geagendeerd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *