BON (Bewoners Overleg Nieuwstraat)

Doel: het creëren van een veilige, karakteristieke straat en leefomgeving die aansluit bij de historische waarde en de grandeur van het museumkwartier.

Hoe doen we dat?
Meningen peilen onder bewoners en ondernemers
organiseren van buurtbijeenkomsten
Website voor informatie en uitwisseling: www.langenieuwstraatutrecht.nl
Contacten onderhouden met gemeente, wijkbureau, politiek
Samenwerking zoeken met andere bewonersplatforms
Benaderen van andere gebruikers(organisaties) van binnenstad (gezondheidsinstellingen, opvanghuizen, busvervoer, vrachtverkeer, leveranciers)

Actiepunten op dit moment:
1. Handhaven snelheid (30km).
2. Kleinere elektrische stadsbussen.
3. Geen zwaar verkeer
4. Inrichting die recht doet aan historische binnenstad

Aandachtspunten:
Speeltuin ‘De kleine Dom’
Planvorming herbouw Woudgebouw tot appartementen
Afsluiting Domplein voor doorgaand verkeer

Concrete suksessen
verbeteren van parkeersituatie in noordelijk deel LN
indammen overlast van dagopvang Catharijnehuis
bijdrage aan planvorming Catharinaplein
elektrische bussen
heroprichting ondernemersvereniging