Parkeren

Er is veel te doen rondom het parkeren in de binnenstad en met name het voorgenomen beleid de auto’s te weren langs de grachten. Ook in de Lange en Korte Nieuwstraat hebben we te maken met parkeerproblemen. Onlangs heeft de Wijkraad een raadpleging gedaan onder de bewoners. Deze wijkraadpleging geeft een beeld van hoe de respondenten denken over het parkeerbeleid van de gemeente.

Onderscheid parkeerplaatsen vervallen

De proef om de parkeerdruk te verlichten voor parkeervergunninghouders in de parkeerrayons ‘Springweg eo’ en ‘Nieuwegracht eo’ is omgezet in een definitieve regeling. Dit houdt in dat er voor vergunninghouders in deze parkeerrayons het onderscheid opgeheven wordt tussen parkeerplaatsen bij parkeerautomaten en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Hierdoor wordt het aantal beschikbare parkeerplaatsen en ΓÇôlocaties voor vergunninghouders vergroot en wordt de beschikbare parkeerruimte effici├½nter ingezet. Dit betekent dat vergunninghouders op alle parkeerplaatsen binnen hun eigen parkeerrayon mogen parkeren.