Ondernemersvereniging Korte- en Lange Nieuwstraat

Belangrijkste motief voor een ondernemersvereniging in dit gebied is dat de gemeente graag één aanspreekpunt heeft voor het Museumkwartier. Er is geld te verdelen (de trekkingsrechten) en dat vereist een orgaan dat namens de betrokken ondernemers kan spreken. De ondernemersvereniging heeft goed contact met het bewonersoverleg Lange Nieuwstraat.
De afgelopen tijd is al het nodige gesproken over verkeersmaatregelen en de potjes die daarvoor zijn. Op dit moment gaat het om het oplossen van kleine knelpunten, gestudeerd wordt op een aanpak van de hele straat. Centrum Management Utrecht speelt daar een grote rol bij. Er is geld voor herprofilering van de binnenstad. Een voorbeeld is de vernieuwing van de Jansstraat. Men wil gaan werken met drie straatprofielen in plaats van de huidige veelheid die door de gemeente als chaos betitteld wordt. Vereist de nodige opslagplaatsen op gemeentewerven.

Onderdelen die interessant zijn:

   • De verlichting
   • Afwikkeling verkeer: is eenrichtingsverkeer mogelijk?
   • Camera’s op Domplein om niet vergunninghouders te kunnen beboeten/ afschrikken en zo sluipverkeer tegen te gaan of een ‘zakpaal’,
   • Integratie met plannen die Catharijneconvent uitwerkt voor een plein voor de Catharinakerk en het Museum.
   • Problematiek met de vele fietsen, bijvoorbeeld in en buiten Speeltuin Kleine Dom, waar nu de beheerder daar de onderdoorgang fietsvrij wil hebben.

Herindeling van de straat.

De Gemeente benaderde ons samen met het bewonersoverleg. Het concept van de herinrichting Domstraat willen ze nu doortrekken naar de Korte en Lange Nieuwstraat. Er zal beginnen worden me de Korte Nieuwstraat. Ze willen het uitvoeren voor de start van de Tour. Het laten verdwijnen van parkeerplaatsen is nog niet aan de orde, er zijn te weinig alternatieven. De nieuwe parkeergarage in de ABC-straat is een vooralsnog duur alternatief. 
Het herinrichten nu betekent dat de auto’s die nog mogen parkeren, vooralsnog op de stoepen staan.
Een goed ondernemersklimaat.
Naast de inrichting van de straat is voor ondernemers belangrijk dat het vestigingsklimaat zo is dat je die ondernemingen hier naar toe trekt die het karakter van de straat/buurt versterken. Dus liever niet meer horeca (zoals de vestiging van een pizzeria in de Lange Nieuwstraat) maar kleinschalige ondernemingen die publiek aantrekken (galeries).

Contactpersoon: Sytse Koopmans, Lange Nieuwstraat 22, Utrecht

Bestuur

Dick Nieuwenhuizen (Catharijne convent) – voorzitter

Sytse Koopmans (Dales Gast-en-verblijf) – secretaris

Marinus van Uden (Marinus Licht) – penningmeester

Bob van het Riet (Jaluzzi houtbewerking)

Anneke Bijkerk (Leerling- en huiswerkbegeleiding)