Onze 10 uitgangspunten

BON heeft 10 uitgangspunten geformuleerd voor herinrichting van de Nieuwstraat (Lange en Korte). Deze stellingname is belangrijk in het gesprek met de gemeente. Ook scherpt het de discussie aan over de wensen die in de buurt leven t.a.v. de herinrichting van onze straat.

  1. voetgangers en fietsers alle ruimte en auto te gast
  2. geen doorgaand autoverkeer
  3. autoverkeer in één richting in de Lange Nieuwstraat
  4. Korte Nieuwstraat autoluw
  5. zo min mogelijk parkeerplaatsen, voldoende fietsenrekken
  6. bewoners bij voorkeur parkeren in betaalbare parkeergarages
  7. kleinschalig en omgevingsvriendelijk busvervoer
  8. inrichting met brede stoepen, één rijbaan met 2 fietsstroken;
  9. bomen welke de zichtlijnen in tact laten, pleinachtige onderbrekingen en zitbanken;
  10. inrichting die recht doet aan de culturele en historische waarden; passende straatverlichting en kunstwerken.