entreeABC, afdeling voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid

 

Achter de gevels van de monumentale herenhuizen op nummer 52 en 52a is ABC, een kleine afdeling van Altrecht, gevestigd.

ABC is gespecialiseerd in rehabilitatie en behandeling van jongeren tot  28 jaar die een psychotische kwetsbaarheid hebben.

Het leven van mensen die een psychose hebben gehad staat vaak op z’n kop. Mensen met een psychose zijn vaak in de war, horen en zien soms dingen die er niet zijn, en hebben veel te kampen met gebrek aan energie, concentratie en het vermogen initiatief te nemen. Om misverstanden te voorkomen: ze zijn niet dommer of agressiever dan de gemiddelde burger maar wel vaker slachtoffer. ABC probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de toekomstwensen van de jongeren inzake opleiding, werk, vrije tijd en wonen zodat de jongeren weer een zo normaal en prettig mogelijk leven kunnen leiden.

“Ik wilde weer een opleiding gaan volgen en op zoek gaan naar woonruimte. De hulpverleners hebben me daar heel goed bij geholpen.”

ABC  biedt de jongeren behandeling in de vorm van begeleiding naar opleiding en werk, medicijnen, individuele en groepsgesprekken over het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan, cursussen, trainingen, lotgenotencontact en activiteiten in het kader van ontspanning zoals sport. ABC betrekt zoveel mogelijk de familie van de jongeren bij de behandeling.

Doel van de rehabilitatie en behandeling is de jongeren te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

ABC biedt de rehabilitatie en behandeling bij voorkeur ambulant, maar jongeren kunnen ook tijdelijk openomen worden bij ABC.

“Het is prettig dat je bij ABC met lotgenoten bent die allemaal in ongeveer hetzelfde stadium van de ziekte verkeren, dat werkte voor mij wel heel goed. Door de kleinschaligheid van ABC kent iedereen elkaar, waardoor ik me veel meer op mijn gemak voelde.”

 “Bij ABC heb ik geleerd om positief te blijven, ik heb mezelf er weer teruggevonden en sta weer met beide benen op de grond.”

Als u vragen heeft of anderszins contact wilt kunt u bellen met de afdelingsmanager via telefoonnummer 030-2399070.

Meer informatie over ABC vindt u op www.altrecht.nl/abc